Tulorekisteri sekä siihen liittyvä laki muuttaa yrityksenne palkanlaskentaa tammikuun 2019 alusta lähtien. Henkilöiden palkat, ansiotulot sekä matkakustannusten korvaukset on ilmoitettava viipymättä ja yksityiskohtaisesti tulorekisteriin, jotta lain tuomat velvoitteet voidaan täyttää.

Mikä muuttuu:

 1. Maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot on pakko ilmoittaa tulorekisteriin tammikuusta lähtien, viimeistään viisi päivää maksupäivän jälkeen.
 2. Tulonsaajien perustiedot ilmoitetaan tulorekisteriin entistä tarkemmin, jotta tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä tarvitsemansa tiedot.
 3. Luontoisedut on ilmoitettava, kun ne ovat henkilön käytettävissä. Jos esimerkiksi autoetu muuttuu, on tiedot ilmoitettava palkanlaskentaan heti muutospäivästä alkaen.
 4. Tammikuun alusta lähtien ilmoitamme tulorekisteriin ns. täydentävät tiedot, joita esimerkiksi etuuksia myöntävät tahot käyttävät. Näitä ovat muun muassa:
  – Rahapalkan perusteet eriteltynä ja ansaintajaksot, miltä ajalta suoritus maksetaan (esimerkiksi aikapalkka, vuorolisät eriteltynä, bonus, lisä- ja ylityöt)
  – Kaikki poissaolot sekä poissaolojakson alku- ja loppupäivämäärät (palkalliset ja palkattomat) esim. sairas- ja vuosilomat, joiden ajankohta tulee ilmoittaa palkanlaskijalle palkanmaksukausittain. Lakiin perustuva työnantajan työajanseurantavelvoite ei poistu tulorekisterin myötä.
  – Mikäli vaihdatte eläkevakuutusyhtiötä (Tyel, Yel) muistakaa ilmoittaa uusi vakuutusnumero palkanlaskijalle.
  – Nykyisen muotoisia palkkaennakoita ei ole tulorekisterin myötä mahdollisuutta enää maksaa. Palkkaennakoista tulee periä jatkossa ennakonpidätys ja muut työntekijämaksut aina maksun yhteydessä. Tämä tarkoittaa sitä, että palkkaennakoista luovutaan ja nykyiset ennakot lasketaan normaalin palkanlaskennan tapaan ja esim. 2-viikkoisjaksoilta tehdään palkanlaskenta kuten työehtosopimuksissa on määrätty.
  Laskennasta peritään hinnaston mukaisesti palkkalaskelman hinta. Myös matkalaskut sekä laskutetut työkorvaukset (jos saaja ei ole ennakkoperintärekisterissä) on ilmoitettava tulorekisteriin heti maksupäivän jälkeen, joten tiedot on annettava palkanlaskentaan viimeistään maksupäivänä.


Lisätietoa tulorekisteristä

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tulotietojärjestelmä, johon kootaan kaikkien suoritusten maksajien tiedot tulonsaajatasolla pääsääntöisesti viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä.

Tulorekisteristä tiedot välitetään tiedon käyttäjille, joille tähän asti on tehty vuosi-ilmoitukset, tai tiedot on toimitettu tarvittaessa kuten Kelalle. Alkuvaiheessa tulorekisteriä hyödyntävät verohallinto, eläkeyhtiöt, työttömyysvakuutusrahasto ja Kela. Tiedot välitetään vain siinä laajuudessa kuin muu lainsäädäntö antaa niihin oikeuden. Vuodesta 2020 alkaen tiedon käyttäjien joukko laajenee.
Tulonsaajat pääsevät näkemään omat tietonsa myös reaaliaikaisti kirjautumalla esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella tulorekisteriin. Tulorekisterissä tiedot näkyvät tulolajeittain, joten siellä palkkalaskelman tiedot ovat osin erinimisinä.

Lisätietoa tästä linkistä >