Produktio-osaamisen koulutus luoville aloille alkaa 8.12.2020 Oulussa

Produktio-osaamisen koulutus luoville aloille – Production Excellence for Artists (PEA)

Aloitamme aivan uudenlaisen työvoimakoulutuksen luovien alojen työnhakijoille, jotka haluavat työllistyä vaativiin produktio- ja projektitehtäviin. Koulutus on auttaa luovien alojen ammattilaisia työllistymään yrityksiin tai muihin luovien alojen organisaatioihin esimerkiksi tapahtumatuottajana, taiteellisena johtajana, projektipäällikkönä, projektitoiminnan koordinaattorina sekä taiteilijana yhteisproduktioissa ja eri luovia aloja yhdistävissä tuotannoissa.

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille käytännönläheinen käsitys produktio- ja projektityöskentelystä ja antaa valmiudet tulokselliseen työskentelyyn sekä valmiudet luoda taloudellisesti kannattavia produktioita. Koulutus antaa valmiudet myös koko- tai osa-aikaiseen yrittäjyyteen, kevytyrittäjyyteen tai luovan alan osuuskunnassa toimimiseen. Yhtenä koulutuksen tavoitteena on myös saada yritysten liiketoiminnan innovaatiot, jotka ovat syntyneet poikkeusolosuhteissa, nopeasti käyttöön ammattitaitoisilla luovien alojen osaajilla!

Koulutusaika on 8.12.2020 – 4.5.2020, kesto 100 päivää. Koulutus sisältää lähiopetusta 10 päivää, kontaktiopetusta Teamsillä 5 päivää , etäopetusta 5 päivää sekä työssäoppimista 80 päivää. Koulutukseen valitaan mukaan 15 opiskelijaa.

Koulutusesitteen löydät tästä >

Koulutuksen sisältöalueita:
– Liiketoiminta ja yrittäjyys
– Kilpailija- ja toimintaympäristön analysointi
– Talous- ja laskentaosaaminen
– Projektinhallinnan perusteet ja työkalut
– Produktion suunnittelu, seuranta ja dokumentointi
– Prosessit ja ketterät menetelmät
– Luovat osaamisverkostot
– Trello-projektityökalu
– Tuotteistaminen ja hinnoittelu
– Myynti ja markkinointi
– Alustatalouden mahdollisuudet
– Digitaaliset jakelukanavat
– Viestintä- ja vuorovaikutustaidot
– Portfolio – oma osaamissalkku
– English language activation and training

INFOTILAISUUS:
Järjestämme infotilaisuuden koulutuksesta Teams-alustalla torstaina 5.11. kello 13.00
Ilmoittaudu mukaan: riitta.kahkonen@esmo.fi

HAKEUTUMINEN
TE-toimiston kautta 10.11.2020 mennessä
www.te-palvelut.fi/omaasiointi, koulutusnumero 694659
Hae tästä linkistä >
Tämän lisäksi lähetä CV:si myös kouluttajalle osoitteeseen koulutus@esmo.fi

Lisätietoja Esmosta:
Seppo Pannula puh. 044 354 4871, seppo@pannula.fi
Riitta Kähkönen, puh. 040 588 7600, riitta.kahkonen@esmo.fi
Pasi Kinnunen puh. 050 556 5110, pasi.kinnunen@esmo.fi

Lisätietoja myös Te-toimiston sivuilta >